Lannaskede
Insatsvaror

FODER OCH INSATSVAROR

VI ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SWEDISH AGROS SORTIMENT AV ALLT SOM KAN BEHÖVAS

TILL ERT LANTBRUK


FODER & MINERALER


- DIREKT FRÅN FODERFABRIKEN I KALMAR

INSATSVAROR


- UTSÄDE

- MINERALGÖDSEL

STALLHYGIEN


- RENGÖRING

- DESINFICERING

TILLBEHÖR


- DISKMEDEL

- JUVERVÅRD

- KALVPRODUKTER